Catálogo de datos
Filtrar por tema Filtrar por tema
 • (47) Administración pública
  • (3)
  • (7)
  • (5)
  • (6)
  • (6)
  • (27)
  • (2)
 • (22) Ciencia e tecnoloxía
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (13)
 • (61) Cultura e ocio
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (17)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (17)
  • (10)
 • (123) Economía, empresa e emprego
  • (10)
  • (6)
  • (13)
  • (25)
  • (27)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (13)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (21)
  • (6)
  • (6)
 • (31) Ensino e formación
  • (15)
  • (10)
  • (13)
  • (15)
  • (3)
  • (7)
 • (42) Medio ambiente
  • (11)
  • (2)
  • (9)
  • (17)
  • (4)
 • (70) Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (39)
  • (6)
  • (6)
  • (7)
  • (4)
  • (10)
  • (9)
  • (5)
  • (8)
  • (1)
 • (99) Territorio, vivenda e transporte
  • (20)
  • (3)
  • (23)
  • (1)
  • (48)
  • (8)
  • (3)
Filtrar por formato Filtrar por formato
 • (28)
 • (132)
 • (9)
 • (24)
 • (17)
 • (37)
 • (10)
 • (39)
 • (2)
 • (74)
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (18)
 • (33)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (31)
 • (2)
 • (28)
 • (91)
 • (6)
 • (2)
 • (37)
Filtrar por fonte de datos Filtrar por fonte de datos
 • (1)
 • (1)
 • (8)
 • (10)
 • (32)
 • (19)
 • (17)
 • (1)
 • (3)
 • (7)
 • (9)
 • (3)
 • (24)
 • (1)
 • (4)
 • (28)
 • (99)
 • (1)
 • (4)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (21)
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (3)
 • (23)
 • (20)
 • (17)
Subscrición RSS
Pechar
Ordenar por
Economia
Oficinas Agrarias Comarcais Alta: 12/05/2014 (actualización: 18/04/2017)
Economia
Explotación do rexistro da agroindustria Alta: 31/12/2010 (actualización: 26/03/2012)
Economia
Anuario de estatística agraria Alta: 31/12/2009 (actualización: 01/01/2012)
Economia
Superficies agrícolas Alta: 31/12/2009 (actualización: 31/12/2009)
Economia
Rendementos de cultivos Alta: 31/12/2009 (actualización: 31/12/2009)
Economia
Viñedo de vinificación Alta: 31/12/2009 (actualización: 31/12/2009)
Economia
Explotación do rexistro de maquinaria agrícola Alta: 31/12/2009 (actualización: 31/12/2009)
Economia
Prezos agrarios Alta: 31/12/2009 (actualización: 31/12/2009)
Economia
Prezos da terra Alta: 31/12/2009 (actualización: 31/12/2009)
Economia
Estatística do sector hortoflorícola Alta: 31/12/2007 (actualización: 31/12/2007)