Guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia
Descarga de datos
Enlaces Descarga Información Descarga
RDF-XML (2.06 Mb)
Información completa publicada na guía de procedementos e servizos
RSS (12 Kb)
Descrición

A Guía de procedementos e servizos ofrece información clara e concisa (obxecto, normativa, documentación, solicitude e directorio de unidades xestoras) dos distintos procedementos administrativos de interese para a cidadanía, empresas e profesionais, outras administracións e asociacións ou ONG que xestionan as diferentes consellerías da Xunta.

Para a descarga en formato RDF ou RSS dun procedemento en particular, engada na ligazón final o código do procedemento, tal e como se mostra no seguinte exemplo:

https://www.xunta.gal/eservizos/-/rdf/CT405A/

https://www.xunta.gal/eservizos/-/rss/CT405A/

 

Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Administración pública

Achéganos a túa opinión