Estatísticas das solicitudes de acceso á información pública
Descarga de datos
Enlaces Descarga Información Descarga
CSV (8 Kb)
Descarga do ficheiro en formato .csv
ODS (32 Kb)
Descarga do ficheiro en formato .ods
XLSX (15 Kb)
Descarga do ficheiro en formato .xlsx
Descrición

Os arquivos conteñen o histórico das estatísticas para o seguimento dos expedientes das solicitudes de acceso á información pública dirixidas á Administración xeral e ás entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia.

Móstranse os datos acumulados mensualmente para cada anualidade.

Actualízanse mensualmente e recollen información sobre:

  • O número total de solicitudes de información presentadas
  • O número de solicitudes segundo esta proceda de persoa xurídica ou física e segundo sexo da persoa física solicitante
  • O número de solicitudes segundo a forma de presentación (en papel ou electrónico)
  • O número de resolucións segundo a súa tipoloxía (concesión, concesión parcial, inadmisión, denegación, desestimento...)
  • O número de expedientes segundo o seu estado de tramitación (expedientes finalizados -resolución expresa-, expedientes en tramitación ou expedientes resoltos por silencio administrativo)
Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos relacionados

Achéganos a túa opinión