Calendario 2021 de publicación de estatísticas do IGE
Descarga de datos
Descrición

Calendario de 2021 dos días nos que se publican as estatísticas conxunturais, de periodicidade mensual e trimestral, do Instituto Galego de Estatística.

A información que proporciona inclúe a data de referencia na que estarán dispoñibles os resultados. As actividades estruturais, de periodicidade igual ou superior ao ano, móstranse debaixo do calendario de cada mes e difúndense na páxina web do IGE ao longo dese período.

As estatísticas cuxa referencia se contempla no calendario, xunto coas siglas polas que se recoñecen, son:

 • EC - Estatística de construción de edificios
 • AfiSS - Explotación das afiliacións á Seguridade Social
 • IPC - Índice de prezos ao consumo
 • SC - Seguimento e análise da construción
 • IVU - Índices de valor unitario para o comercio exterior
 • CEXT - Comercio exterior e intracomunitario
 • IASS - Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
 • AV - Accesibilidade á vivenda
 • IPRI - Índice de prezos industriais
 • ETCL - Enquisa trimestral de custos laborais
 • BORME - Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
 • IC - Índices de competitividade
 • IPI - Índice de produción industrial
 • IVCM - Índice de vendas de comercio polo miúdo

O calendario está dispoñible en formato .ics (estándar iCalendar que lle permite á persoa usuaria subscribirse aos datos de forma que poida aplicalos a un calendario do seu ordenador, dispositivo móbil...).

Información xeral
Achéganos a túa opinión