Calendario 2020 de publicación de estatísticas do IGE
Descarga de datos
Enlaces Descarga Información Descarga
Descrición

Calendario de 2020 dos días nos que se publican as estatísticas conxunturais, de periodicidade mensual e trimestral, do Instituto Galego de Estatística.

A información que proporciona inclúe a data de referencia na que estarán dispoñibles os resultados. As actividades estruturais, de periodicidade igual ou superior ao ano, móstranse debaixo do calendario de cada mes e difúndense na páxina web do IGE ao longo dese período.

As estatísticas cuxa referencia se contempla no calendario, xunto coas siglas polas que se recoñecen, son:

 • EC - Estatística de construción de edificios
 • AfiSS - Explotación das afiliacións á Seguridade Social
 • IPC - Índice de prezos ao consumo
 • CEXT - Comercio exterior e intracomunitario
 • IVU - Índices de valor unitario para o comercio exterior
 • EPA - Enquisa de poboación activa
 • EPAx - Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
 • IASS - Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
 • IPRI - Índice de prezos industriais
 • ECF - Enquisa conxuntural a fogares
 • BORME - Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
 • IC - Índices de competitividade
 • EPAF - Estatística de fluxos da poboación activa
 • AfiSSC - Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do/a afiliado/a
 • IPI - Índice de produción industrial
 • IVCM - Índice de vendas de comercio polo miúdo

O calendario está dispoñible en formato .ics (estándar iCalendar que lle permite á persoa usuaria subscribirse aos datos de forma que poida aplicalos a un calendario do seu ordenador, dispositivo móbil...).

Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Economía, empresa e emprego

...outros conxuntos de datos de Cultura e ocio

Achéganos a túa opinión