Rexistro de Cooperativas de Galicia
Descarga de datos
Enlaces Descarga Información Descarga
CSV (341 Kb)
Rexistro de Cooperativas de Galicia
Descrición

Datos das máis de 1.700 entidades inscritas actualmente no Rexistro de Cooperativas de Galicia.

As cooperativas son sociedades de capital variable que, a través do exercicio de actividades socioeconómicas, desenvolven unha empresa de propiedade conxunta de todas as persoas socias.  

O ficheiro .csv contén, entre outros datos, toda a información de contacto das cooperativas (dirección, número de teléfono e correo electrónico), o seu Número de Identificación Fiscal (NIF), número e datas de inscrición no rexistro, denominación, clase de cooperativa en función do ámbito de actividade, número de persoas socias, capital social mínimo...

Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Economía, empresa e emprego

Achéganos a túa opinión