Predición de adversos meteorolóxicos
Descarga de datos
Descrición

RSS coa predición de adversos dispoñibles.

Parámetros que acepta o RSS

A este RSS pódenselle pasar os parámetros que se indican a continuación:

Para o idioma : o parámetro é request_locale e pode ter os seguintes valores:

  • request_locale=es: para o castelán
  • request_locale=gl: para o galego

 

Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais

Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: