Centros para a infancia
Descarga de datos
KML (1.57 Mb)
Centros inscritos no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais
Descrición

Relación dos máis de 500 centros para a infancia inscritos no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais.

Este rexistro, no que as entidades inscritas actualizan periodicamente os seus datos, é unha ferramenta útil tanto para o público e os profesionais dos servizos sociais como para a cidadanía en xeral. 

O arquivo KML contén a seguinte información para cada un destes centros: localización, contacto (enderezo, teléfono e correo electrónico), horarios, instalacións e servizos dispoñibles, así como as categorías correspondentes á súa tipoloxía: escolas infantís, puntos de atención á infancia, ludotecas e espazos infantís.

 

Ver en Servizos no mapa

 

Información xeral
Tamén che poderían interesar...
Achéganos a túa opinión