Ortofoto de Galicia do ano 2014
Descarga de datos
WMS
Acceso ao servizo WMS
Acceso ao servizo REST
Descrición

Servizo que permite a visualización da cobertura ortofotográfica (25 cm/pixel) PNOA elaborada a partir do voo realizado no ano 2014.

Capacidades: https://ideg.xunta.gal/servizos/services/Raster/PNOA_2014/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Información xeral
Tamén che poderían interesar...
Achéganos a túa opinión