As túas propostas

Tanto se es unha persoa particular como unha empresa, se tes algunha suxestión ou dúbida sobre os conxuntos de datos publicados, os seus formatos, sobre aqueles que che gustaría ver publicados, ou se tes algunha idea para o desenvolvemento dalgunha aplicación que reutilice datos públicos, interésanos moito recibir as túas propostas a través do seguinte formulario:

En cumprimento co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámolos de que os seus datos persoais serán tratados e quedarán incorporados no ficheiro Relacións Informativas, responsabilidade da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade de xestionar as relacións informativas coa cidadanía e entidades.

Os datos que se lle solicitan resultan necesarios para xestionar a súa solicitude, de xeito que, de non facilitalos, non será posible a súa tramitación e atención. Neste sentido, vostede consinte expresamente a recollida e tratamento dos datos para estas finalidades.

En todo caso, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, achegando copia do seu DNI ou, de ser o caso, acreditando representación suficiente, mediante un escrito dirixido a:

  • Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
    Cidade da Cultura de Galicia
    Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia
    Monte Gaiás s/n
    15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

Pregámoslle que no suposto de que se produza algunha modificación nos seus datos de carácter persoal, o comunique coa maior brevidade co fin de manter actualizados os seus datos de carácter persoal.