Eleccións ao Parlamento de Galicia - resultados 2016
Descarga de datos
Enlaces Descarga Información Descarga
CSV (54 Kb)
Resultados por concellos
XLSX (84 Kb)
Resultados por concellos
CSV (498 Kb)
Resultados por mesas
XLSX (802 Kb)
Resultados por mesas
Descrición

Resultados definitivos das eleccións ao Parlamento de Galicia que tiveron lugar na data do 25 de setembro de 2016.

Os datos están agrupados en ficheiros distintos, un por concellos e outro por mesas electorais, cada un deles en dispoñible en formato .csv ou .xls

No primeiro caso, a información distribúese nos seguintes campos: código da provincia, nome da provincia, código do municipio, nome do municipio, censo, votos emitidos, abstención, votos en branco, votos nulos, votos a candidaturas, votos válidos e número de votos obtidos por cada candidatura. O ficheiro que contén os datos das mesas electorais inclúe, a maiores dos anteriores campos, os de distrito, sección e mesa.

Tamén poden acceder, coa mesma estrutura de datos e os mesmos formatos, aos resultados das eleccións ao Parlamento de Galicia de 2001, 2009 , 2005 e 2012.

Información xeral
Achéganos a túa opinión