Encomendas de xestión
Descarga de datos
CSV (968 Kb)
Descarga os datos
XLSX (197 Kb)
Descarga os datos
ODS (200 Kb)
Descarga os datos
Descrición

O ficheiro contén os datos relativos ás encomendas de xestión acordadas polos distintos departamentos da Administración autonómica segundo as obrigas previstas tanto na normativa vixente en materia de transparencia como na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

A información distribúese nos seguintes campos: departamento responsable da encomenda, obxecto desta última, entidade encomendante, entidade encomendada, data da sinatura, orzamento, duración, obrigas económicas, subcontratacións (no caso de que se realicen) e ligazón á publicación da encomenda no Diario Oficial de Galicia (tanto en galego como en castelán).

Información xeral
Tamén che poderían interesar...
Achéganos a túa opinión