Contas de asignación primaria e de distribución secundaria da renda por concellos
Descarga de datos
Acceso aos datos
Descrición
Contas de asignación primaria e de distribución secundaria da renda por concellos de Galicia desde 2010 e desagregados por:
 • Conta de asignación da renda primaria
  • B.2 EBE  
  • B.3 Rendas Mixtas  
  • D.1 Remuneración asalariados    
  • D.4 Rendas da Propiedade (saldo)
  • B.5 Saldo das rendas primarias bruto
 • Conta de distribución secundaria da renda
  • D.5 Impostos correntes 
  • D.61 Cotizacións sociais
  • D.62 Prestacións sociais
  • D.7 Outras transferencias correntes (saldo) 
  • B.6 Renda dispoñible bruta
Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Economía, empresa e emprego

Achéganos a túa opinión