Enquisa de condicións de vida das familias. Novas tecnoloxías. Rexistro de vivendas. Ano 2013
Descarga de datos
Texto plano (115 Kb)
Descarga un .zip que contén un ficheiro .txt
Descrición

A “Enquisa de condicións de vida das familias” (ECV) é unha actividade estatística anual que desde 1999 realiza o Instituto Galego de Estatística. Trátase dunha enquisa dirixida aos fogares galegos co obxecto de obter información sobre as súas características socioeconómicas.

Consta de dous módulos:

  • Un primeiro de carácter xeral que se repite todos os anos, deseñado para recoller información sobre variables básicas que, pola súa importancia e dinamismo, necesitan unha periodicidade anual.
  • Un segundo módulo de carácter específico dedicado a bloques temáticos de variables que presentan unha máis lenta evolución, polo que non necesitan un período anual de recollida de datos.
Información xeral
Achéganos a túa opinión