Enquisa de condicións de vida das familias. Dependencia. Ano 2011
Descarga de datos
Texto plano (229 Kb)
Descarga un .zip que contén un ficheiro .txt
Descrición

O módulo de dependencia permite obter información sobre as persoas dependentes que viven en fogares privados, así como das persoas que coidan, de forma non remunerada, persoas dependentes,sexan do seu propio fogar ou non.

A “Enquisa de condicións de vida das familias” (ECV) é unha actividade estatística anual que desde 1999 realiza o Instituto Galego de Estatística. Trátase dunha enquisa dirixida aos fogares galegos co obxecto de obter información sobre as súas características socioeconómicas.

Consta de dous módulos :

  • Un primeiro de carácter xeral que se repite todos os anos, deseñado para recoller información sobre variables básicas que, pola súa importancia e dinamismo, necesitan unha periodicidade anual.
  • Un segundo módulo de carácter específico dedicado a bloques temáticos de variables que presentan unha máis lenta evolución, polo que non necesitan un período anual de recollida de datos.
Información xeral
Tamén che poderían interesar...
Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: