Relación de Postos de Traballo (RPT) do ámbito de Función Pública
Descarga de datos
CSV (2.24 Mb)
Persoal funcionario
CSV (1.87 Mb)
Persoal laboral
Descrición

Os arquivos conteñen a relación actual de postos de traballo no ámbito da Función Pública, tanto para o caso do persoal funcionario como do laboral. Exclúese polo tanto a relación do persoal que presta os seus servizos no ámbito docente e no sanitario.

A información contida recolle datos para os seguintes campos:

 • Nome do departamento
 • Centro directrivo
 • Unidade administrativa
 • Código do posto de Función Pública
 • Denominación
 • Nivel*
 • Complemento específico*
 • Forma de provisión
 • Grupo
 • Tipo de administración*
 • Outras administracións*
 • Área funcional*
 • Categoría**
 • Titulacións
 • Formacións
 • Observacións
 • Complementos de singularidade**

*Só no caso do arquivo de persoal funcionario
**Só no caso do arquivo de persoal laboral

As seguintes ligazóns conteñen a descrición dos códigos utilizados nos ficheiros:

Información xeral
Tamén che poderían interesar...