PORTAL OPEN DATA DA XUNTA DE GALICIA

Estás en:
Compartir

Compártao :

Encomendas de xestión

Descarga de datos

Descarga directa do ficheiro
ODS (35 Kb)
Descarga os datos

Descrición

O ficheiro contén os datos relativos ás encomendas de xestión acordadas polos distintos departamentos da Administración autonómica segundo as obrigas previstas tanto na normativa vixente en materia de transparencia como na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

A información distribúese nos seguintes campos: departamento responsable da encomenda, obxecto desta última, entidade encomendante, entidade encomendada, data da sinatura, orzamento, duración, obrigas económicas, subcontratacións (no caso de que se realicen) e ligazón á publicación da encomenda no Diario Oficial de Galicia (tanto en galego como en castelán).

Información xeral

Que datos necesitas?

Localizar por temas
 •  
 • ajax-load
 •  
 •  
 •  
Localizar por contido
 •  
 • ajax-load
 •  
 •  
 •  
Localizar por formato
 •  
 • ajax-load
 •  
 •  
 •  
Localizar por fonte de datos
 •  
 • ajax-load
 •  
 •  
 •  

Tamén che poderían interesar...

Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: