Eleccións ao Parlamento de Galicia - resultados 2020
Descarga de datos
Enlaces Descarga Información Descarga
CSV (9 Kb)
A Coruña: resultados por concellos
XLSX (17 Kb)
A Coruña: resultados por concellos
CSV (128 Kb)
A Coruña: resultados por mesas
XLSX (158 Kb)
A Coruña: resultados por mesas
CSV (6 Kb)
Lugo: resultados por concellos
XLSX (13 Kb)
Lugo: resultados por concellos
CSV (42 Kb)
Lugo: resultados por mesas
XLSX (56 Kb)
Lugo: resultados por mesas
CSV (8 Kb)
Ourense: resultado por concellos
XLSX (15 Kb)
Ourense: resultado por concellos
CSV (44 Kb)
Ourense: resultado por mesas
XLSX (58 Kb)
Ourense: resultado por mesas
CSV (7 Kb)
Pontevedra: resultado por concellos
XLSX (13 Kb)
Pontevedra: resultado por concellos
CSV (114 Kb)
Pontevedra: resultados por mesas
XLSX (145 Kb)
Pontevedra: resultados por mesas
Descrición

Resultados definitivos das eleccións ao Parlamento de Galicia que tiveron lugar na data do 12 de xullo de 2020.

Os datos están agrupados por provincias en ficheiros distintos, un por concellos e outro por mesas electorais, cada un deles en dispoñible en formato .csv ou .xlsx.

Nos ficheiros por mesas electorais a información distribúese nos seguintes campos: código da circunscrición, código do municipio, nome do municipio, mesa, censo, certificados censuais de alta, certificados censuais de corrección, censo total, votos de electores, votos de interventores, votos totais, votos nulos, votos en branco e número de votos obtidos por cada candidatura.

Nos ficheiros por concellos a información distribúese nos seguintes campos: código da circunscrición, código do municipio, nome do municipio, censo, certificados censuais de alta, censo total, votos totais, votos nulos, votos en branco, abstención, votos válidos, votos a candidaturas e número de votos obtidos por cada candidatura.

Tamén poden acceder aos resultados das eleccións ao Parlamento de Galicia de 2001, 2009 , 20052012 e 2016.

Información xeral
Achéganos a túa opinión