Datos de producións gandeiras por especies 2018
Descarga de datos
Leite, ovos, polos, mel e cera
Bovino
Porcino
Ovino
Caprino
Equino
Aves e coellos
Resumo do sacrificio anual por especies
Sacrificio por especies. Serie histórica
Carne. Destino da produción
Descrición

Datos de:

  • Leite, ovos, polos, mel e cera
  • Bovino
  • Porcino
  • Ovino
  • Caprino
  • Equino
  • Aves e coellos
  • Resumo do sacrificio anual por especies
  • Sacrificio por especies. Serie histórica 
  • Carne. Destino da produción
Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Economía, empresa e emprego

Achéganos a túa opinión