Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar. Edición 2017
Descarga de datos
XLS
Deseño do rexistro de nenos e nenas de 0 a 12 anos e valores válidos das variables
Ficheiro de microdatos de nenos e nenas de 0 a 12 anos (ficheiro ascii separado por ;)
XLS
Deseño do rexistro de pais/nais de menores de 0 a 12 anos e valores válidos das variables
Ficheiro de microdatos de pais/nais de menores de 0 a 12 anos (ficheiro ascii separado por ;)
XLS
Deseño do rexistro de núcleos familiares con polo menos un neno ou nena de 0 a 12 anos e valores válidos das variables
Ficheiro de microdatos de núcleos familiares con polo menos un neno ou nena de 0 a 12 anos (ficheiro ascii separado por ;)
Descrición
A Enquisa estrutural a fogares (EEF) é unha actividade estatística anual dirixida aos fogares galegos co obxecto de obter información sobre as súas características socioeconómicas. Consta de dúas partes: unha primeira de carácter xeral que se repite todos os anos, deseñada para recoller información sobre variables básicas, e unha segunda de carácter específico.
 
No ano 2017 un dos módulos específicos está dedicado ao coidado de menores e a conciliación familiar. En concreto, recóllese información sobre, entre outros, os seguintes puntos:
  • O tempo que os menores ata 12 anos pasan en garderías ou escolas
  • Os servizos adicionais que utilizan (comedor, apertura antes do horario escolar, etc.)
  • Medidas e solucións que adoptan os pais á hora de conciliar a súa vida laboral co coidado dos nenos e nenas, incluíndo os coidados proporcionados por outras persoas (avós, etc.)
Información xeral
Achéganos a túa opinión