Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2021
Descarga de datos
XLS
Deseño do rexistro de persoas e valores válidos das variables
Ficheiro de microdatos de persoas (ficheiro ascii separado por ;)
XLS
Deseño do rexistro de vivendas e valores válidos das variables
Ficheiro de microdatos de vivendas (ficheiro ascii separado por ;)
Documentación asociada
Descrición
A Enquisa estrutural a fogares (EEF) é unha actividade estatística anual dirixida aos fogares galegos co obxecto de obter información sobre as súas características socioeconómicas. Consta de dous módulos: un primeiro de carácter xeral que se repite todos os anos, deseñado para recoller información sobre variables básicas, e un segundo de carácter específico.
 
Os principais obxectivos do módulo xeral da Enquisa estrutural a fogares son:
  • Analizar e describir as características principais dos fogares galegos e as diferenzas existentes entre as distintas áreas territoriais galegas
  • Coñecer a contía dos ingresos dos fogares galegos e a súa tipoloxía, proporcionando información significativa sobre aqueles fogares cuns ingresos monetarios menores
  • Coñecer a contía dos gastos comúns dos fogares galegos e a súa relación con diversas variables socioeconómicas
Información xeral
Achéganos a túa opinión